مزرعه گیاهان دارویی هربال مارکت

رازک ایرانی
مشاوره گیاهان دارویی

مزرعه گیاهان دارویی

مزرعه گیاهان دارویی هربال مارکت میکوشد در راستای اهداف اقتصادی و درآمدزایی در کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت کند. در این راستا دانش فنی کشت و کار گیاهان دارویی اعمم از دانش فنی تولید بذر و نشا و احداث مزارع گیاهان دارویی، خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی از برنامه های پیش روی هربال مارکت می باشد. هربال مارکت سعی میکند با مشاوره صحیح و واقعی از هدر رفتن سرمایه هایی که در دست کشاورزان قرار دارد جلوگیری کند. عدم داشتن دانش فنی کافی باعث میشود فرصت های شغلی و منابع ملی از دست رود.

من مهندس مهدی قنبری، کارشناس ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. از سال 1390 در زمینه کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت میکنم.

مقالات منتخب و مهم

بازار کدام گیاه دارویی خوب است؟
دوره تخصصی کشت و کار گیاهان دارویی
کشت و کار دارچین