Loading...

بهترین رنج pH برای گیاهان

بهترین رنج pH برای گیاهان

بهترین رنج pH برای گیاهان

بهترین رنج pH برای گیاهان : سبزیجات و سایر گیاهان زمانی بهترین رشد را خواهند داشت که pH خاک برای گیاهانی که تازه کشت شده اند بهینه شده باشد. مهم است که pH خاک را با توجه به نیاز گیاه تنظیم کنید. pH خاک به عنوان اسیدی بودن یا قلیایی بودن خاک اندازه گیری می شود. خاک های قلیایی و اسیدی دارای درجه ای از pH مابین ۰ تا ۱۴ هستند. اکثر گیاهان در رنج پی اچ ۴.۵ تا ۸.۰ رشد می کنند. خاکی که دارای pH معادل ۵.۰ است دارای بیشتری محتوای اسیدی است، خاکی که دارای pH معادل ۷.۵ است دارای بیشترین محتوای قلیایی است و خاکی که دارای pH معادل ۷.۰ است خنثی می باشد. تست pH خاک میزان pH خاک را تعیین خواهد کرد. pH خاک مبحث مهمی است چونکه اسیدی بودن یا قلیایی بودن خاک را تعیین می کند و مواد مغذی را در دسترس ریشه گیاهان قرار می دهد. مواد مغذی موجود در خاک به عناصری مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم برای گیاهان تبدیل می شود. هنگامی که خاک بیش از حد اسیدی و یا بیش از حد قلیایی است اکثر مواد مغذی گیاهی حل نمی شود.  و گیاه قادر به جذب آنها نمی باشد. دانستن pH خاک در بسترهای کشت موجود در باغ به شما این امکان را می دهد تا گیاهان را بر حسب pH مورد نیازشان ترکیب کنید. گیاهانی که به pH مشابه، تحمل دمایی مشابه و نیازهای تغذیه ای مشابه نیاز دارند را با هم بکارید.

بهترین رنج pH برای گیاهانلیست گیاهان با pH خاک مورد نیازشان

این لیست به شما این امکان را می دهد تا گروه هایی از محصولات را با توجه به تحمل پذیری pH خاک دسته بندی کنید. اگر اطلاعات شما از نیاز pH گیاه درست نباشد در انتخاب گیاه و یا زمین زراعی یا خاک گلدان دچار اشتباه میشوید و در نهایت به نتیجه درستی نخواهید رسید. ما در این لیست بهترین رنج pH برای گیاهان اعمم از گیاهان دارویی، سبزیجات، گیاهان زینتی و برخی درختان و درختچه ها را آورده ایم. این لیست را پرینت گرفته و در دفتر اطلاعات باغبانی خود قرار دهید یا اینکه آنرا زیر شیشه میز خود در محل کار قرار دهید.

گیاهانی که در خاک اسیدی رشد می کنند

محصولات زیر pH مابین ۴ تا ۵.۵ را تحمل خواهند کرد. بهترین رنج pH برای گیاهان زیر ۴ تا ۵.۵ می باشد. در واقع این گیاهان خاکهای اسیدی را بیشتر دوست دارند و در این خاک ها عملکرد و رشد بهتری خواهند داشت. اگر این گیاهان دارویی در خاکهای قلیایی بکارید ممکن است نتایج بدی بگیرید. در بین گیاهانی که اسیدی دوست هستند ممکن است گیاهانی باشند که در شرایط قلیایی نیز رشد و نمو خوبی داشته باشند.

 • بلک بری (۵.۰ تا ۶.۰)
 • زغال اخته (۴.۵ تا ۵.۰)
 • کرنبری (۴.۰ تا ۵.۵)
 • جعفری (۵.۰ تا ۷.۰)
 • بادام زمینی (۵.۰ تا ۷.۵)
 • سیب زمینی (۴.۵ تا ۶.۰)
 • تمشک (۵.۵ تا ۶.۰)
 • سیب زمینی شیرین (۵.۵ تا ۶.۰)

محصولانی که تا حدودی خاک اسیدی را ترجیح می دهند

بهترین رنج pH برای گیاهان اسیدی دوست. در ادامه محصولاتی که تا حدودی خاک اسیدی را ترجیح می دهند آمده اند، این گیاهان می توانند PH 5.5 تا ۶.۵ را ترجیح دهد.

 • سیب (۵.۰ تا ۶.۵)
 • ریحان (۵.۵ تا ۶.۵)
 • هویج (۵.۵ تا ۷.۰)
 • گل کلم (۵.۵ تا ۷.۵)
 • جعفری فرنگی (۶.۰ تا ۶.۷)
 • ذرت(۵.۵ تا ۷.۵)
 • خیار (۵.۵ تا ۷.۰)
 • کرفس (۵.۵ تا ۶.۵)
 • بادمجان (۵.۵ تا ۶.۵)
 • سیر (۵.۵ تا ۷.۵)
 • طالبی (۵.۵ تا ۶.۵)
 • جعفری (۵.۰ تا ۷.۰)
 • فلفل (۵.۵ تا ۷.۰)
 • کدو تنبل (۶.۰ تا ۶.۵)
 • کاسنی (۶.۰ تا ۶.۷)
 • تربچه (۶.۰ تا ۷.۰)
 • ریواس (۵.۵ تا ۷.۰)
 • خردل (۵.۵ تا ۶.۰)
 • کدو زمستانی (۵.۵ تا ۷.۰)
 • سیب زمینی شیرین (۵.۵ تا ۶.۰)
 • گوجه فرنگی (۵.۵ تا ۷.۵)
 • شلغم (۵.۵ تا ۷.۰)

گیاهانی که به طور متوسط خاک قلیایی را ترجیح می دهند

بهترین رنج pH برای گیاهان قلیایی دوست! محصولات زیر PH مابین ۶ تا ۷ و یا بیشتر را تحمل می کنند.

 • کنگر فرنگی (۶.۵ تا ۷.۵)
 • منداب (۶.۵ تا ۷.۵)
 • مارچوبه (۶.۰ تا ۸.۰)
 • لوبیای کریسمس (۶.۰ تا ۷.۵)
 • لوبیای لیما (۶.۰ تا ۷.۰)
 • چغندر قند (۶.۰ تا ۷.۵)
 • بروکلی (۶.۰ تا ۷.۰)
 • بروکلی راب (۶.۵ تا ۷.۵)
 • جوانه های بروکسل (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کلم (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کانتالوپ یا گرمک (۶.۰ تا ۷.۵)
 • گل کلم (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کرفس (۶.۰ تا ۷.۰)
 • کلم چینی (۶.۰ تا ۷.۵)
 • تره (۶.۰ تا ۷.۰)
 • گشنیز (۶.۰ تا ۶.۷)
 • خرفه زمستانی (۶.۵ تا ۷.۰)
 • کولارد (۶.۵ تا ۷.۵)
 • شاهی (۶.۰ تا ۷.۰)
 • کاسنی فرنگی (۶.۰ تا ۷.۰)
 • ترب کوهی (۶.۰ تا ۷.۰)
 • گل آفتاب پرست (۶.۷ تا ۷.۰)
 • رازیانه (۶.۰ تا ۶.۷)
 • کدو (۶.۵ تا ۷.۵)
 • هندوانه (۶.۰ تا ۷.۰)
 • گوجه فرنگی (۶.۷ تا ۷.۳)
 • ترخون (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کیل (۶.۰ تا ۷.۵)
 • پیاز (۶.۰ تا ۷.۰)
 • پرتقال (۶.۰ تا ۷.۰)
 • گیاه آفتاب پردان (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کلم قمری (۶.۰ تا ۷.۵)
 • تره فرنگی (۶.۰ تا ۸.۰)
 • کاهو (۶.۰ تا ۷.۰)
 • مرزنجوش (۶.۰ تا ۸.۰)
 • میزونا (۶.۵ تا ۷.۰)
 • خردل (۶.۰ تا ۷.۵)
 • بامیه (۶.۰ تا ۷.۵)
 • پاک چوی (۶.۵ تا ۷.۰)
 • شقاقل (۵.۵ تا ۷.۵)
 • نخود (۶.۰ تا ۷.۵)
 • مریم گلی (۶.۰ تا ۶.۷)
 • کاسنی (۶.۰ تا ۶.۷)
 • اسفناج (۶.۰ تا ۷.۵)
 • تربچه (۶.۰ تا ۷.۰)
 • ریواس (۶.۵ تا ۷.۰)
 • شنگ (۶.۰ تا ۷.۵)
 • کدو حلوایی (۶.۰ تا ۷.۰)

گیاهانی که در مقابل خاک های بسیار اسیدی تا بسیار قلیایی تحمل پذیر هستند

بهترین رنج pH برای گیاهان بسیار اسیدی و بسیار قلیایی دوست! محصولات زیر بیشترین تحمل پذیری را برای طیف گسترده ای از خاک های اسیدی یا قلیایی (حدود ۵.۰ تا ۷.۵) دارند.

 • توت فرنگی (۵.۰ تا ۷.۵)
 • هویج (۵.۵ تا ۷.۰)
 • گل کلم (۵.۵ تا ۷.۵)
 • ذرت (۵.۵ تا ۷.۵)
 • خیار (۵.۵ تا ۷.۰)
 • کرفس (۵.۵ تا ۶.۷)
 • کاسنی فرنگی (۵.۸ تا ۷.۰)
 • سیر(۵.۵ تا ۷.۵)
 • جعفری (۵.۰ تا ۷.۰)
 • شقاقل(۵.۵ تا ۷.۵)
 • بادام زمینی (۵.۰ تا ۶.۵)
 • فلفل (۵.۵ تا ۷.۰)
 • شلغم (۵.۵ تا ۷.۰)
 • کدو حلوایی (۵.۵ تا ۷.۰)
 • گوجه فرنگی (۵.۵ تا ۷.۵)
 • شلغم (۵.۵ تا ۷.۰)

برای مطالعه بیشتر در مورد ph خاک میتوانید مقالات منتشر شده در زمینه خاک و شرایط ph در خاک را مطالعه کنید. هربال مارکت در بخش خاک، کود و سم تعداد زیادی مقالات مرتبط با همین مبحث را منتشر کرده است. امیدوارم مقاله بهترین رنج pH برای گیاهان برای شما مفید بوده باشد.

تهیه و تنظیم

 • تهیه و تنظیم از هربال مارکت
 • انتشار این مقاله به هیچ وجه قانونی نمی باشد
 • عنوان مقاله: بهترین رنج pH برای گیاهان
 • نویسنده: مهدی قنبری
درباره مهدی قنبری

سلام خدمت همه فعالین حوزه گیاهان دارویی من مهدی قنبری کارشناسی ارشد گیاهان دارویی از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. در مقطع کارشناسی از رشته باغبانی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده ام. مدتی به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی فعالیت داشته ام و اکنون در زمینه بازاریابی و فروش و کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت می کنم. مطمئنا تمام اطلاعات بدست آمده از تجارب مزرعه ای و بازاری خود را با قلم خود به اطلاع شما خواهم رساند امیدوارم که مورد پسندتان واقع گردد. منتظر نظرات سازنده شما برای بهبود وضعیت سایت هستیم. باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 
 
 

پاسخ معادله زیر را وارد کنید * مهلت سه دقیقه ای معادله به اتمام رسیده، جهت دریافت معادله جدید روی دکمه کناری آن کلیک کنید.