بیشتر
امروز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ شما در وب سایت هربال مارکت هستید

مزاج شناسی دو مزاج اعضاء مزاج شناسی دو: اعضاء مختلف بدن انسان از نظر ترکیب نسبی ارکان با هم تفاوت دارند و این تفاوت در عملکرد آنهاست به عنوان مثال قلب: گرم ترین و خشک ترین عضو بدن است زیرا قلب تنها عضوی است که همواره در حال حرکت است و لازمه حرکت زیاد حرارت و خشکی زیاد است. اگر قلب این حرارت و خشکی را از دست بدهد بزرگ و تنبل شده و دچار نارسایی می شود. کبد: گرم ترین و تر ترین عضو است زیرا به عنوان مهمترین عامل رشد و تغذیه بدن عمل میکند و رشد و نمو بدن به واسطه گرمی و تری کافی به .وجود می آید. استخوان: سردترین و خشک ترین عضو است و[…]

طب سنتی, مزاج شناسی مهدی قنبری ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

مزاج شب و روز – صبح از ابتدای طلوع تا نزدیک ظهر: گرم و مرطوب – ظهر تا نزدیک عصر:گرم و خشک – عصر از نزدیک غروب تا آخر شب:سرد و خشک – از آخر شب تا قبل از طلوع:سرد و تر (بیشتر دردها و بیماری های مزمن در این زمان بروز می کند) (مزاج جنس) مزاج مردان نسبت به زنان گرم تر و خشک تر است در حالیکه مزاج زنان بیشتر متمایل به سردی و تری است. به همین علت زنان بیشتر از مردان به بیماریهای بلغمی مانند ورم و درد مفاصل دچار می شوند. (مزاج سنین مختلف) جنین انسان در حین انعقاد نطفه، رطوبت و حرارت غریزی را که مایه حیات هستند از پدر و مادر کسب می[…]

طب سنتی, مزاج شناسی مهدی قنبری ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه