Loading...

بخش آرشیو: شبدر

گیاهان دارویی و کبد چرب، شبدر قرمز

گیاهان دارویی و کبد چرب، شبدر قرمز گیاهان دارویی و کبد چرب، شبدر قرمز : شبدر قرمز یکی دیگر از گیاهان موثر برای تمیز کردن خون است. این ماده می تواند با موفقیت ضایعات را از جریان خون دفع کند. در نتیجه از روند سم زدایی حمایت می کند. این تونیک قدرتمند همچنین در تخریب