Loading...

بخش آرشیو: سیر

گیاهان دارویی و کبد چرب، سیر

گیاهان دارویی و کبد چرب، سیر سیر از زمان های قدیم به عنوان غذای قوی سم زدا استفاده می شده و حتی امروز هم محبوبیت دارد. ترکیبات گوگردی در سیر باعث می شوند که با میکروب های مضر که باعث تولید سموم در روده می شوند، مبارزه شود. این گیاه همچنین سم زدایی را با