Loading...

بخش آرشیو: رازک

خواص شگفت انگیز رازک

خواص شگفت انگیز رازک خواص شگفت انگیز رازک : رازک گیاه دارویی ارزشمندی است که در برخی از نقاط ایران مخصوصا شمال و شمالغرب به صورت وحشی رشد و نمو میکند. گیاهی چند ساله و مقاوم به سرما می باشد. رازک سیستم رشد علفی داشته و به دور هر تکیه گاهی که در اطرافش باشد