Loading...

بخش آرشیو: زوفا

زوفا، معرفی گیاه دارویی زوفا 

زوفا، معرفی گیاه دارویی زوفا زوفا، معرفی گیاه دارویی زوفا ، یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که در آثار تئوفراست، بقراط، دیوسکورید و … آمده است. نامش از واژه یونانی «آزوب» به معنای گیاه مقدس گرفته شده است متعلق به تیره نعناع می باشد اهمیت بالینی خاصی در علم پزشکی داشته و از آن