Loading...

بخش آرشیو: به لیمو

خواص به لیمو از دیدگاه طب سنتی

خواص به لیمو از دیدگاه طب سنتی خواص به لیمو از دیدگاه طب سنتی : به لیمو گیاهی دارویی که گلها و پیکر رویشی آن حاوی اسانس میباشد. به لیمو بوی لیمو میدهد و اسانس آن سبکتر از آب بوده و رنگ آن زرد مایل بـه سـبز روشـن و بـا بـویى مشابه لیمو است. مهمترین

به لیمو و افسردگی

در ورزش شدید و حرفه ای در بدن برخی اکسیدانت ها تولید می شوند که این ترکیبات بر روی برخی ملکولها و سلولهای زنده در بافت و خون اثر منفی برجای میگذارند که در نهایت باعث آسیب بافتی و عضله ای می شود. مصرف عصاره به لیمو نشان داد به صورت معنی داری میزان آسیب های بافتی کاهش یافته است بدون اینکه اثر منفی بر روی سایر فعالیت های سلولی گزارش گردد.

آرامبخشی به نام به لیمو

دم کرده برگ گیاه به لیمو دارای طعمی مطبوع و خوشایند با اثراتی بسیار آرامبخش می باشد. مصرف یک لیوان دم نوش به لیمو قبل از خواب و بعد از بیداری می تواند آرامش جسمانی را به بدن برگردانده و خواب را تنظیم کند. از اثرات مهم دیگر مصرف روزانه به لیمو افزایش شاخص شادابی و سرحال بودن می­باشد. مصرف زیاد برگ به لیمو توصیه نشده و شواهد نشان دهنده وجود اثرات زیان آور می­باشد. مصرف روزانه برگ خشک به لیمو نباید به بیش از ده گرم برسد.