خواص درمانی چای ترش

خواص درمانی چای ترش یا چای مکی

خواص درمانی چای ترش یا چای مکی خواص درمانی چای ترش یا چای مکی : چای ترش بطور گسترده در مناطق حاره اي کاشت ميشود و رنگ قرمز کاسبرگ آن به عنوان نوشيدني و رنگ غذايي كاربرد دارد. استفاده از چاي ترش در طب سنتي کشورها جايگاه خاصي دارد. در هندوستان، آفريقا، مکزيک که اين […]

Continue Reading