Loading...

بخش آرشیو: سلسله مقالات کشت و کار گیاهان دارویی

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 40

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰ یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از شیوع آلوده‌کننده‌های قارچی زمان آبیاری می‌باشد. با هربال مارکت در ادامه مقاله اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰ همراه باشید. سعی کنید در روز آبیاری کنید. زمانی که بعد از آن به دمای سرد شب یا رطوبت بالا برخورد نداشته باشیم.

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 39

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۹

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۹ ادامه مبحث کاربرد سموم در گیاهان دارویی  اگر مقاله اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸ را مطالعه کرده باشید برسی به ادامه بحث استفاده سم در گیاهان دارویی! در چنین شرایطی نحوۀ استفاده و کاربرد سموم در گیاهان دارویی چگونه می‌باشد؟ مطمئناً در درجۀ اول به شما

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 38

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸ عملیات سموم در گیاهان دارویی در گیاهان دارویی نیز مانند سایر گیاهان، می‌توان از سموم مختلف استفاده کرد. این یعنی سم کمک می‌کند محصول سالم‌تری تولید کنیم. شاید این سؤال و ابهام برای شما ایجاد شده باشد که چه‌طور سم می‌تواند در افزایش سلامت محصول مؤثر باشد؟ این

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 37

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷ موضوع کوددهی از اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷ و ۳۶ می باشد. حتما مقاله قبلی را مطالعه کنید. نکتۀ مهمی که باید در خاطر بماند این است که هیچ وقت کیفیت را فدای کمیت نکنید. اگر بخواهیم موضوع کاهش نسبت ترکیبات دارویی به مادۀ خشک (بیوماس)

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 36

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۶

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۶ در ادامه بحث آزمایش خاک مطمئناً سؤالی که برای شما پیش خواهد آمد این است که استاندارد فاکتورهای مورد اندازه‌گیری چند می‌باشد؟ جواب این سؤال اعداد مشخص هستند ولی بررسی ما نسبی خواهد بود. غالب خاک‌های ایران از نظر مواد آلی در سطح پایین‌تری از استاندارد قرار دارند

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 35

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۵

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۵ گاهی یک زمین زراعی کمبود را به‌صورت کلی نشان می‌دهد. یعنی کمبود همۀ عناصر چه عناصر ماکرو مانند نیتروژن، پتاسیم و فسفر (NPK) و عناصر میکروریز مغزی‌ها (منیزیم، آهن و…) این زمین‌ها اغلب شنی بوده و هیچ مادۀ غذایی در خود ندارند. ما هیچ‌وقت توصیه برای استفاده از

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 34

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۴

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۴ در مزرعه‌ای تراکم علف هرز چایراوتی به قدری زیاد بود که با روش‌های مکانیکی نتوانستیم آنها را از بین ببریم در یک مورد ما تا عمق ۸۰ سانتی‌متری زمین حفر کردیم تا ریشه و ساقه زیرزمینی چایر را ریشه‌کن کنیم ولی با این‌همه باز از بین نرفت. در

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 33

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۳

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۳ تجربه به ما نشان داده است که تا یک الی ۴۰ روز اول بعد از کاشت نشاء، علف‌های هرز در حال رشد هستند و در انتهای این مدت کل مزرعه سبز بوده و پر از علف‌های هرز می‌باشد. در این مرحله ما باید اولین مرحله از وجین علف‌های

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 32

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۲

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۲ یکی از تجربیات کاربردی در زمینۀ آبیاری قطره‌ای که برای ما هم جالب بود که چه‌طور می‌شود در یک زمینی که خاک سبک دارد نیاز آبی گیاه را با سیستم آبیاری قطره‌ای تأمین کرد. همان‌طور که می‌دانید در آبیاری قطره‌ای میزان آبی که در اختیار قرار می‌گیرد محدود

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 31

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۱

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۱ اگر به خاطر داشته باشید در اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۰ در مورد نیاز آبی گیاهان دارویی مختلف و تاثیر شرایط اقلیمی صحبت کردیم. در اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۱ این مبحث را دقیق تر بررسی خواهیم کرد. مصرف آب در گیاهان دارویی باید

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 30

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۰

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۰ در ادامه مباحث اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۹ به مقاله اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۰ میرسیم. در این مقاله به بررسی مقوله آبیاری و ادامه مراحل داشت میپردازیم. آب آبیاری در روزهای اول کاشت نشاء دارای اهمیت بسیار بالایی می‌باشد. تا جایی که بدون

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 29

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۹

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۹ عملیات داشت در گیاهان دارویی: اکنون در مرحلۀ داشت گیاهان دارویی در مزرعه هستیم و نشاءها کاملاً گرفته و در حال رشدکردن هستند. از این مرحله به بعد دیگر دغدغۀ ما کاشت نشاء یا نگرانی در مورد کاشت و خرید نشاء نیست و باید عملیات زراعی و تمام