کشت و کار مارچوبه

کشت و کار مارچوبه کشت و کار مارچوبه : برخلاف بسیاری از سبزیجات، گیاهان مارچوبه چند ساله هستند، این بدان معناست که گیاهان از هر چند سال باید دوباره در مزرعه کاشته شوند. اسپییرها (Spear) ساقه های هوایی که نسبتاً ضخیم بوده و قابل خوردن می باشند در بهار ظاهر می شوند. مهمترین بخش کاشت […]

Continue Reading