Loading...

بخش آرشیو: گاوزبان ایرانی

تفاوت گاوزبان ایرانی و گاوزبان اروپایی

تفاوت گاوزبان ایرانی و گاوزبان اروپایی

تفاوت گاوزبان ایرانی و گاوزبان اروپایی تفاوت گاوزبان ایرانی و گاوزبان اروپایی : در این مقاله قصد داریم در مورد دو نوع گاوزبان صحبت کنیم. از آنجایی که گیاهان دارویی بسیاری در ایران با نامهای مشابه وجود دارد. تصمیم گرفتیم در قالب یک مقاله کوتاه به بررسی تفاوت های اساسی گل گاوزبان ایرانی و گاوزبان

دستورالعمل کشت بذر گاوزبان ایرانی

دستورالعمل کشت بذر گاوزبان ایرانی

بذر گل گاوزبان ایرانی از بذور پوسته دار می باشد و در داخل هر پوسته به صورت معمول سه تا چهار عدد بذر دیده میشود. بذور رنگ خاکستری داشته و اغلب بعد از مرحله خشک شدن بسیار سفت و سنگی میشوند و به راحتی قابل شکست و خرد کردن نیستند. وزن هزار دانه گل گاوزبان ایرانی به پوسته دار بودن یا بدون پوسته بودن بستگی دارد. در حالت بدون پوسته تعداد بذر ۲۰۰ عدد در هر گرم شمارش میشود. و این تعداد در حالت پوسته دار به حدود ۸۰ عدد در هر گرم می باشد.

کشت گل گاوزبان ایرانی

مهمترین آفت گل گاوزبان کرم برگ خوار است که در زمان برداشت بیشترین خسارت را وارد می کند و چون در این زمان مبارزه ی شیمیایی صلاح نمی باشد، مبارزه ی بیولوژیک توصیه می شود. سفیدک پودری نیز ممکن است رخ دهد. تماس خارجی با برگ گل گاوزبان تازه ممکنن است سبب خارش پوست در برخی افراد حساس شود. خارهای سطح گیاه می تواند تحریک کننده پوست شما باشد، بنابراین استفاده ازز دستکش هنگام کار با گل گاو زبان قابل توصیه است. گل گاوزبان بعلت داشتن آلکالوئید برای زنان باردار و کودکان مضر می باشد.