Loading...

بخش آرشیو: آویشن کهلیک اوتی

کاشت و پرورش آویشن

کاشت و پرورش آویشن

کاشت و پرورش آویشن کاشت و پرورش آویشن : شما می توانید گیاه آویشن را در باغ گیاهان دارویی خود، در کنار لبه های پیاده رو، در کنار یک دیوار کوچک باغ یا در ظرف هایی مانند گلدان بکارید. شما می توانید گیاه آویشن را در راهروها و بین پلکان ها قرار دهید تا با