Loading...

بخش آرشیو: نعناع فلفلی

برداشت و عملکرد نعناع فلفلی

برداشت و عملکرد نعناع فلفلی

برداشت و عملکرد نعناع فلفلی برداشت و عملکرد نعناع فلفلی : برداشت می تواند از اواخر بهار تا اوایل پاییز انجام شود. اگر شما نعنا فلفلی را به خاطر اسانس آن کاشته اید باید در مورد زمان برداشت که می تواند بر کیفیت و کمیت اسانس تاثیر بگذارد اطلاعاتی داشته باشید که این موضوع مستلزم

مدیریت کوددهی و کنترل علف های هرز نعناع فلفلی

مدیریت کوددهی و کنترل علف های هرز نعناع فلفلی

مدیریت کوددهی و کنترل علف های هرز نعناع فلفلی مدیریت کوددهی و کنترل علف های هرز نعناع فلفلی : نعنا فلفلی یک محصول آسیب پذیر از لحاظ مواد مغذی است. این گیاه به میزان بالایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیاز دارد تا بتواند محصول ۴ تا ۵ سال را تولید کند. نیتروژن رشد سریع را

شرایط کاشت نعناع فلفلی

شرایط کاشت نعناع فلفلی

شرایط کاشت نعناع فلفلی شرایط کاشت نعناع فلفلی : نعنا فلفلی می تواند در شرایط آب و هوایی سرد کانادا و شرایط آب و هوایی معتدل کشورهای مدیترانه ای رشد کند. نعنا فلفلی گیاه مقاومی است و می توان آن را در مناطق سردسیری به راحتی کشت و کار کرد. قسمت فوقانی این گیاه در

آموزش کامل کاشت نعناع فلفلی

آموزش کامل کاشت نعناع فلفلی

آموزش کامل کاشت نعناع فلفلی نعنا فلفلی (Mentha x piperita) گیاه معطر و علفی چند ساله است که به خانواده Lamiaceae (خانواده رزماری و اسطوخودوس) تعلق دارد. این گیاه را نمی توان از طریق بذر کاشت و تنها از طریق رویشی (استولن ها، قلمه ها و ریشه) تکثیر می شود. این گیاه در طول فصل

شرایط کاشت نعناع فلفلی

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم نعناع فلفلی نعناع فلفلی گیاهی است علفی و چند ساله از خانواده Lamiaceae  که اندام های هوایی آن تحت تاثیر سرمای زمستان خشک می شوند. در مناطقی که دارای زمستان های گرمتری هستند اندام هوایی نعناع فلفلی وارد خواب و توقف رشد می شوند. اندامهای زیرزمینی نعناع فلفلی (ریزوم نعناع فلفلی)، به رنگ سفید،