کاشت و پرورش خردل سبز

کاشت و پرورش خردل سبز کاشت و پرورش خردل سبز : خردل سبز به سرعت رشد می کند و دارای برگ های مغذی می باشد. کاشت خردل در باغ و گلدان در هر دو فصل بهار و پاییز مناسب است. اگر چه خردل سبز کاملا در مقابل سرما مقاومت ندارد اما می تواند یک سرمای […]

Continue Reading