روش کاشت زعفران در خانه

روش کاشت زعفران در خانه روش کاشت زعفران در خانه : کاشت زعفران در خانه به دو روش انجام می شود که یکی در گلدان است و دیگری در گلخانه می باشد. بهترین شرایط کشت در مزرعه می باشد اما امروزه با توجه به استقبالی که از کشت های خانگی میشود، مردم دوست دارند بیشتر […]

Continue Reading