Loading...

بخش آرشیو: مریم گلی

کاشت مریم گلی آناناسی

کاشت مریم گلی آناناسی

کاشت مریم گلی آناناسی کاشت مریم گلی آناناسی : نام گیاه مریم گلی آناناسی Pineapple Sage  با اسم علمی Salvia elegans از شاخ و برگ آن گرفته شده است. گیاه مریم گلی آناناسی یک گیاه فصلی است که باغبانان از آن برای مقاصد تزئینی و دارویی استفاده می کنند. مریم گلی آناناسی یک گیاه با جثه

کاشت مریم گلی

کاشت مریم گلی کاشت مریم گلی : گیاه مریم‌گلی معمولی به شکل بوته‌های کوچکی است که می‌تواند ارتفاع بلندی داشته باشد. شاخ و برگ‌های سبز مایل به خاکستری در گلدان یا باغ بسیار عالی به نظر می‌رسد. مریم‌گلی را می‌توان در یک ظرف با رزماری، ریحان و سایر گیاهان مدیترانه‌ای کاشت و یک ترکیب عالی