Loading...

Tag Archives: دارچین به انگلیسی

کشت و کار دارچین

داستان دارچین بخش اول

داستان دارچین بخش اول داستان دارچین بخش اول : داستان کوتاهی که میخوانید سرگذشت یک گردشگر گیاهان دارویی می باشد. ایشان با مسافرت به کشورهای مختلف و بازدید از گونه های دارویی، شگفتیهای دنیای گیاهان دارویی را به مردم نشان میدهد. این بار سریلانکا مقصد سفر ایشان بوده و در مورد گیاه دارویی دارچین تعریف

داستان دارچین بخش دوم

داستان دارچین بخش دوم داستان دارچین بخش دوم : داستان کوتاهی که میخوانید سرگذشت یک گردشگر گیاهان دارویی می باشد. ایشان با مسافرت به کشورهای مختلف و بازدید از گونه های دارویی، شگفتیهای دنیای گیاهان دارویی را به مردم نشان میدهد. این بار سریلانکا مقصد سفر ایشان بوده و در مورد گیاه دارویی دارچین تعریف میکند.

اطلاعات کشت دارچین برای مبتدیان

اطلاعات کشت دارچین برای مبتدیان مقدمه ای بر کشت دارچین دارچین یا sweet wood یک درخت همیشه سبز است که دارای برگهای بیضوی شکل، پوست ضخیم و میوه های حبه ای یا توتی شکل است. در هنگام برداشت ادویه، برگ و پوست از قسمت های اصلی است که مورد استفاده قرار می گیرد، ادویه دارچین