Loading...

Tag Archives: دارچین و لاغری

اطلاعات کشت دارچین برای مبتدیان

اطلاعات کشت دارچین برای مبتدیان مقدمه ای بر کشت دارچین دارچین یا sweet wood یک درخت همیشه سبز است که دارای برگهای بیضوی شکل، پوست ضخیم و میوه های حبه ای یا توتی شکل است. در هنگام برداشت ادویه، برگ و پوست از قسمت های اصلی است که مورد استفاده قرار می گیرد، ادویه دارچین