Loading...

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

گیاه جاشیر یک گونه چند ساله می باشد که دارای تنوع بالایی بوده و می توان بیش از ۳۰ نوع از آن را در دنیا پیدا کرد. این گونه ی گیاهی در درمان سنتی بیماری ها به کار می رود. در این کاربردها خاصیت مقوی بودن داشته و می تواند مشکلات متعددی را برای بیماران رفع نماید. به خصوص در درمان کرم روده و اختلالات گوارشی بسیار موثر واقع می شود. می توان شاهد رشد گونه های متداول جاشیر در گستره ی جغرافیایی وسیعی از شرق اروپا تا شرق آسیا بود که به طور معمول توسط مردم در کاربردهای ذکر شده استفاده می شده است.

در ایران نیز گیاه جاشیر مورد استفاده بوده است و در درمان بیماری ها با نام های محلی جاشیر و بادیان کوهی در مناطق مختلف مورد استفاده بوده است. در طب سنتی از عصاره ی آن نیز استفاده می شده است. این عصاره که از ریشه ها و میوه های گیاه به دست می آمده برای درمان اختلالات گوارشی مورد استفاده بود. هم چنین می توان از آن در درمان خراش ها و بند آمدن خونزیری استفاده کرد. در ایران و علاوه بر آن در هند و بخش هایی از قفقاز و آسیای مرکزی هنوز هم از این داروی گیاهی استفاده می شود.

در کنار این همان طور که گفته شد بخش های بالایی گیاه مقوی هستند و می توان برای تقویت بدن از آن ها استفاده نمود. البته به طور عمده از این گیاه در ایران برای تغذیه ی حیوانات خانگی استفاده می شود. در سال های اخیر تعداد این گونه ی گیاهی در حال کاهش بوده است و تغییر در شرایط اقلیمی باعث شده است تا در کنار برداشت بی رویه آن در دهه های گذشته ما شاهد کم شدن تعداد این گونه ی گیاهی در حیات وحش باشیم. اگر به دنبال کشت این گیاه هستید باید در این زمینه نکاتی را مد نظر داشته باشید.

اول این که برای این که بذر جوانه بزند باید آن را آماده سازی کنید، زیرا که بذرهای گیاه جاشیر به طور معمول در خواب بوده و نیاز به آماده سازی دارند تا رویان آن ها آماده رشد شود. رویان های بذر جاشیر در ابتدا توسعه یافته نبوده و به اندازه ی کافی رشد نکرده اند. برای همین در گونه های مختلف آن با توجه به میزان گسترش و توسعه یافتگی رویان در بذر، نیاز به آماده سازی آن می باشد.

ما در این متن ورش های بررسی شده برای جوانه زنی بهینه بذرهای جاشیر را مورد بررسی قرار داده ایم. در این روش ها دماهای مختلف و شیوه های متنوعی مورد امتحان قرار گرفته اند تا تاثیر آن ها در جوانه زدن بذر مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور در دوره های زمانی مختلف، بذرها در شرایط خاص قرار گرفته اند و نتیجه قرار گرفتن در این شرایط مشاهده شده است.

نیازمندی ها و روش های آماده سازی بذر گیاه جاشیر

در مرحله ی اول برای این که موفق به کشت جاشیر شوید نیاز به بذر گیاه دارید. با توجه به تنوع گونه ها بهتر است یکی از گونه های بومی یا گونه هایی که داری خصوصیات مطلوب هستند را برای این کار مهیا کنید. در ایران می توان بذرهای گیاه را در مناطقی مانند بخش های مختلف استان آذربایجان یافت. ما در ادامه در مورد مناطقی که امکان رشد گیاه جاشیر در کشور وجود دارد بیشتر توضیح داده و گونه های بومی کشور را معرفی خواهیم نمود. اما در این بخش برای بررسی جوانه زدن بذرهای جاشیر، دو گونه متداول در شمال غرب کشور مورد آزمایش قرار گرفته اند.

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

سیاهرود از بخش هایی است که امکان یافتن بذرها در آن به طور بومی وجود دارد. سیاهرود در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. امکان دارد که شما بتوانید بذرهایی که به طور بومی در این مناطق جمع آوری شده اند را در بازار پیدا کنید. برای این کار می توانید برای یافتن کسانی که اقدام به عرضه بذر جاشیر به دست آمده در استان های شمال غربی کشور می کنند، جست و جوی کوتاهی در فضای مجازی بکنید تا بتوانید بذر مورد نیاز خود را برای پرورش جاشیر پیدا کنید.

  • بیشتر بخوانید: نحوه کاشت بذر اسطوخودوس یا لاواندر (Lavandula angustifolia/Lavender Seeds)

برای آماده سازی می توانید بذرها را در یک کاغذ یا پاکت کاغذی قرار داده و در یخچال نگه دارید. دمای مورد نیاز برای نگه داری بذرها در یخچال در حدود ۴ درجه سانتی گراد می باشد. از لحاظ وزنی این بذرها سبک بوده و هر هزار بذر جاشیر چیزی در حدود ۲۱ تا ۲۸ گرم وزن دارد. البته این برای گونه هایی است که در شمال غرب ایران می روید. در گونه P. PABULARIA بذرها دارای وزن ۲۱ گرم و برای بذرهای گونه P. uloptera هر ۱۰۰ بذر وزنی برابر با ۲۸ گرم دارد.

در بررسی ها و پژوهش هایی که در داخل کشور صورت گرفته شد، هر دو گونه ذکر شده در بالا مورد آزمایش قرار گرفته است. در این بررسی ها محققان ایرانی نمونه هایی از بذرهای جاشیر را به صورت تصادفی انتخاب نمودند. در هر انتخاب تعداد ۲۵ بذر از بین بذرها به طور رندوم جدا شده و برای یافتن بهترین روش برای کشت بذر مورد آزمایش قرار گرفت.

بذرهای انتخاب شده استریلیزه شده و پس از آن در محلول سدیم هیپوکلوراید یک درصد خیسانده شدند. برای این منظور بذرها تنها برای مدتی در حدود ۵ دقیقه در محلول ذکر شده قرار گرفتند. در ادامه بذرها آبکش شده و به طور کامل با ۵ میلی لیتر آب استریلیزه، شسته شدند. در پی آن بذرها در یک فیلتر واتمن شماره یک قرار گرفته و با استفاده از آب مقطر استریلیزه مرطوب شدند.

نیازمندی های آماده کردن بذر برای جوانه زنی

با توجه به این که روش های مختلفی را می توان برای آماده کردن بذر جاشیر انتخاب کرد. سعی شد تا با قرار دادن بذرها در شرایط گوناگون محیطی و دمایی، سعی شود تا تاثیر این شرایط در آماده سازی بذر، برای بیدار کردن و جوانه زدن بذرها، مورد بررسی قرار گیرد. ما با بیان این فرایندها نتایج آماده سازی بذرها با هر یک از این روش ها را ذکر خواهیم نمود.

تاثیر دما در آماده سازی بذر گیاه جاشیر

برای بررسی تاثیر دما بر روی نرخ جوانه زنی بذرها آن ها را در انکوباتور قرار داده شد. در انکوباتور بذرها برای مدتی در حدود سه هفته در دماهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه قرار داده شدند. در ادامه نتایج این دماها بر روی جوانه زنی بذرها ذکر می شود.

تاثیر خیساندن بذرهای جاشیر بر آماده شدن آن ها برای جوانه زنی

برای پی بردن به این که آیا خیساندن بذرها در این مرحله مفید واقع می شود یا خیر، محققان ابتدا بذرها را با استفاده از آب مقطر برای مدت بیست و چهار ساعت خیس داده و در پی آن برای سه هفته در انکوباتور با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند.

تاثیر خراش دادن یا تیغ ردن بذرهای گیاه جاشیر

در این مرحله با استفاده از یک چاقوی استریل، پوشش بذر بدون آسیب رساندن به رویان جدا شد و پس از آن بذر ها در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد برای مدت سه هفته قرار گرفتند.

تاثیر آماده سازی در دمای پایین و در دماهای مختلف

پس از این که بذرها مرطوب شدند (که این مرطوب شدن با آب مقطر صورت گرفت)، در دمای ۵ درجه ی سانتی گراد برای مدت ۸ هفته نگه داری شدند. پس از این مدت برای این که پی برده شود که بهترین دما برای جوانه زنی چه دمایی است، بذرهای خراش داده شده در دماهای ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، و ۲۵ درجه ی سانتی گراد و در انکوباتور قرار داده شدند.

تاثیر دوره و مدت زمانی که بذرها در دمای پایین هستند بر جوانه زنی

در این آزمایش بذرها در دماهای ۵ و ۱۲ درجه سانتی گراد برای مدت های متفاوتی نگه داری شدند تا تاثیر آن بر نرخ جوانه زنی بررسی شود. به این منظور بذرها در داخل انکوباتور برای دوره های زمانی ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ هفته ای نگه داری شدند.

تاثیر استفاده از GA3

بذرها روی دو صفحه فیلتر واتمن شماره یک قرار داده شده و مرطوب شدند. این کار با استفاده از آب مقطر یا محلولی که با ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، و ۱۰۰۰ ppm از GA3 که در آب مقطر حل شده بود انجام گرفت.

تاثیر نور و تاریکی بر روی جوانه زنی بذر جاشیر

بذرهایی که در دمای ۵ درجه سانتی گراد برای ۸ هفته نگه داری شده بودند، در معرض نور و نیز در تاریکی برای سه هفته قرار گرفتند. پس از این که هر یک از آزمایش های بالا که به طور جداگانه انجام شده بود به پایان رسید، بذرها به یک انکوباتور منتقل شدند. با ادامه تاریکی، دمای ثابت ۵ درجه سانتی گراد برای گونه P. pabularia و دمای ۱۰ درجه سانتی گراد برای گونه P. uloptera دمای بهینه به منظور جوانه زنی هر یک از گونه ها بودند.

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

برای جوانه زنی رطوبت نسبی ۷۰ تا ۷۵ درصد ایجاد شده بود. بذرهای جوانه زده بررسی و تعداد آن ها محاسبه شد. این کار به طور روزانه برای مدت سه هفته انجام گرفت. بذرها زمانی جوانه زده محسوب می شد که ریشه چه ها از پوشش بذرها بیرون زده بودند. نرخ جوانه زنی نیز با استفاده از روش های معمول محاسبه شد.

تاثیر آماده سازی بذر در دمای پایین بر رشد رویان

پس از هر یک از روش های آماده سازی که در بالا ذکر شد، رویان بذرها مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آن بذرها در یک انکوباتور در دمای ۵ درجه سانتی گراد برای ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، و ۱۲ هفته قرار داده شد. پس از هر دوره زمانی، ۱۰ بذر انتخاب شده و رویان آن ها جدا و مورد اندازه گیری قرار گرفت. با قرار دادن بذرها در رطوبت با استفاده از محلول دارای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم GA3 بر میلی لیتر برای دو و شش هفته، رویان ها جدا شده و باز هم اندازه ی آن ها اندازه گیری شد.

نتایج آزمایش ها

گفته شد که پس از آماده سازی بذرها، می توان شاهد تفاوت در نرخ جوانه زنی آن ها بود. در بسیاری از بذرها تفاوت معنی داری در نرخ جوانه زنی بذر در تایکی و در معرض نور وجود داشت. می توانید نتایج به دست آمده را در جداول مربوطه، که به طور خلاصه به نمایش میزان تاثیر استفاده از روش های مختلف آماده سازی، روی رشد و جوانه زنی بذر جاشیر می نمایند مشاهده نمایید.

تست های اولیه به ما نشان داده است که بدون استفاده از روش های آماده سازی بذر جاشیر نمی توان شاهد رشد گیاه به دلیل خواب بودن بذرها بود. این امر در دو گونه جاشیر که در این آزمایش ها تست شده بودند به خوبی نمایان بود. با توجه به آزمایش ها در هر  دو گونه بذر مورد استفاده، دمای ثابت، حذف پوشش بذر با خراش آن یا خیساندن بذرها تاثیری روی جوانه زنی بذرها نداشتند که به این معنا است که عدم جوانه زدن بذر جاشیر و خواب بودن رویان آن به دلیل عوامل بیرونی نیست و بیشتر در داخل بذرها نهفته است.

نتایج نشان داده می گوید که تنها آماده سازی در دمای پایین می تواند به جوانه زنی گونه های جاشیر که در این آزمایش ها مورد مطالعه قرار گرفته اند بنماید. نتایج هم چنین نشان می دهد که پس از آماده سازی، درصد جوانه زنی بذرها در دماهای انکوباسیون که با هم تفاوت داشتند یکسان نبود.

در گونه P. pabularia در دمای ۵ درجه سانتی گراد بیشترین جوانه زنی روی داد و در گونه P. uloptera بهترین نرخ جوانه زنی در دمای ۱۰ درجه به دست امد. نتایج نشان می دهد که دوره آماده سازی تاثیر نسبتا بالایی در نرخ جوانه زنی دارد. در حالی که به طور کلی در دمای ۵ درجه سانتی گراد شاهد بهترین نرخ جوانه زنی در بذرها پس از دوره ای ۴ هفته ای بودیم.

در دمای ۱۲ بهترین نرخ جوانه زنی بذر های گیاه جاشیر پس از گذشت دوره ای ۱۲ تا ۱۶ هفته ای روی می داد که نشان دهنده تاثیر دما و مدت زمان آماده سازی روی جوانه زنی بذرها دارد. به نظر می رسد که دمای بین ۵ تا ۱۰ درجه بتواند بهترین نتیجه را پس از ۳ تا ۴ هفته برای ما در زمان کشت بذر در پی داشته باشد. هم چنین دیده شد که استفاده از GA3 در آماده سازی بذر تاثیر چندانی در شکستن خواب بذرها نداشته و نمی تواند بذرها را برای جوانه زدن بیدار کند.

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

با این وجود در غلظت های بالا می توان شاهد تاثیر کمی با استفاده از این محلول بر روی نرخ جوانه زنی بود. نتایج مطالعه های رویان بذرها نشان داده است که گونه های گیاه جاشیر دارای رویان غیر توسعه یافته می باشد که دارای حدود ۳ میلی متر طول می باشند. این اندازه برای رویان بذر که در ابتدای کشت بذر دیده می شود بوده که در زمان جوانه زنی به ۷ تا ۸ میلی متر می رسد.

  • بیشتر بخوانید: نحوه کاشت بذر رهمانیا یا فاکس گلو چینی ( Rehmannia elata)

نتایجی که در این جا به دست امده است نشان داد که رویان برای گونه های مورد بررسی، از حدود ۳.۱ میلی متر به حدود ۸.۷ میلی متر، در طول دوره آماده سازی در دمای پایین، رسید. این نتایج هم چنین نشان داد که GA3 نمی تواند در بذرهای جاشیر، جایگزین آماده سازی در دمای پایین شود. یا این که منجر به بیدار شدن بذرها برای جوانه زنی گردد. اگر چه GA3  می تواند منجر به تحریک رویان برای رشد بیشتر شود.

گونه های دیگر گیاه جاشیر

جاشیر دارای گونه های متنوعی می باشد و در حدود ۳۰ نوع آن شناخته شده هستند. از این گونه ها می توان حدود ۱۵ گونه جاشیر را در ایران در حیات وحش پیدا کرد که در مناطق مختلفی در داخل کشور پراکنده شده اند. این گونه ها به طور معمول چند ساله و معطر می باشند. علاوه بر بخش های شمالی و شمال غربی ایران می توان شاهد رشد جاشیر در کوهستان ها و کوه های قرار گرفته در بخش های جنوبی کشور بود.

P. ferulacea که یکی از دیگر گونه های جاشیر می باشد برای سال ها در درمان های سنتی بیماری ها مورد استفاده بوده است. با توجه به تنوع گونه های این گیاه، علاوه بر پژوهش صورت گرفته بر روی تاثیر نحوه آماده سازی بذر گیاه جاشیر بر نرخ جوانه زنی ان، می توان شاهد مطالعات دیگری بر روی این گونه ها بود که به بررسی تاثیر آن ها و خصوصیات درمانی و ترکیبات موجود در آن ها پرداخته است.

استفاده از گیاه جاشیر در درمان بیماری ها

در طب سنتی از جاشیر برای درمان بیماری های متعددی استفاده شده است. نتایج بررسی های علمی نشان داده است که می توان از جاشیر برای درمان بیماری های عفونی استفاده کرد. درمان سرطان، دیابت و اختلالات گوارشی نیز از دیگر کاربردهای این گونه گیاهی می باشند که در نوشته ها و پژوهش های علمی مورد بررسی قرار گرفته اند.به نظر می رسد استفاده از آن در اختلالات عصبی و در درمان علائم سوختگی هم موثر واقع می شود.

گفته می شود که این گیاه به طور کامل فاقد اثرات منفی جانبی نیست، ولی بر اساس مطالعه هایی که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ انجام شده است، این گیاه به طور معمول اثرات جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارد. به همین دلیل مسومیت دارویی آن ها از داروهای معمول مورد استفاده کمتر است. به دلیل یافته شدن ترکیبات آنتی اکسیدانی در جاشیر استفاده از آن برای درمان بسیاری از بیماری ها و از جمله سرطان بدون دارا بودن اثرات جانبی زیادی ممکن است.

این در حالی است که هزینه استفاده از این گونه ی گیاهی بسیار کمتر از هزینه روش های دیگر درمان این بیماری ها می باشد. بسیاری از نتایج به دست آمده در آزمایشگاه های مختلف، تاثیر استفاده از این گونه گیاهی در درمان بیماری هایی مانند سرطان را با توجه به ترکیبات موجود در آن بررسی کرده و استفاده از آن را مفید دانسته اند. هر یک از بخش های گیاه مانند برگ و ریشه ها دارای خواص خود بوده و می تواند در موارد خاصی استفاده شود. برگ ها و ریشه ها به طور جدا گانه در درمان بیماری ها موثر هستند و برای ارتقای سلامت جسمی در  بدن انسان مفید واقع می شوند.

مشخصات گیاه جاشیر

جاشیر گیاهی چند ساله می باشد. می تواند تا ارتفاعی بین ۸۰ تا ۲۰۰ سانتی متر رشد کند. دارای ساقه هایی ضخیم و زاویه دار است و انشعاب های موجود بر روی ساقه ها در جهات مخالف قرار می گیرند. برگ های گیاه سبز، بدون پرز و تقریبا منعطف می باشند. شکل برگ ها بیضی مانند یا تخم مرغی است. گل ها به رنگ زرد بوده و دارای شعاعی در حدود ۶ تا ۱۲ سانتی متر هستند. میوه های گیاه نیز تخم مرغی شکل و نازک هستند. گیاه در طول ماه های می تا جولای که مصادف با فصل بهار و اوایل تابستان است گل می دهد. به طور بومی می توان شاهد گل دادن این گونه ی گیاهی در دامنه های البرز و در شرق و غرب ایران بود.

پراکندگی جغرافیایی گیاه جاشیر در ایران

همان طور که گفته شد جاشیر دارای ۳۰ گونه شناخته شده است که از این میان می توان ۱۵ گونه را در ایران یافت که از بین این ۱۵ گونه، ۵ گونه ی آن بومی ایران می باشند.  علاوه بر ایران گونه های مختلف جاشیر در ترکیه، قفقاز و شرق اروپا رشد می کنند. انند مناطق دیگر دنیا، در ایران جاشیر در مناطق مختلفی یافت می شود. در بخش های مختلف آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، همران، اصفهان، ایلام، سمنان، لرستان وکرمان و نیز در دامنه های رشته کوه های البرز می توان این گونه ی گیاهی را یافت.

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

شرایط مناسب آب و هوایی برای رشد جاشیر باید به گونه ای باشد که رطوبت بالا و دمای پایین و منجمد شدن محیط در سیکل رشد گیاه به طور طبیعی رخ دهد. این شرایط در ایران در مناطقی که ما شاهد بارش برف و یخزدگی زمین در طول سال هستیم وجود دارد. تولید و رشد گیاه در خاک های رسی بیشتر از دیگر خاک ها می باشد. ساختار خاک روی میزان و نحوه رشد ریشه ها تاثیر مستقیم دارد. این شرایط در مناطق دارای ارتفاع بیشتر در ایران و در جاهایی که در دامنه کوه ها قرار دارد بیشتر فراهم است.

مراحل رشد گیاه جاشیر

شاید گونه های گیاه جاشیر با هم در نحوه رشد و میوه های خود تفاوت هایی داشته باشند. گونه P. ferulacea جوانه های خود را در نیمه اول ماه مارس که مصادف با اوایل فصل بهار است رشد می دهد. در پی آن رشد گیاه ادامه پیدا می کند و در اواخر ماه می یا اواسط بهار می توان شاهد تولید میوه های گیاه جاشیر بود. تشکیل بذر گیاه هم در اوایل ماه جولای رخ می دهد. در این زمان است که گیاه با دادن بذر، پژمرده می شود.

در اوایل ماه اگوست گیاه به طور کامل به خواب می رود و هیچ نشانه ای از آن بر روی زمین به جا نمی ماند.  گیاه جاشیر را می توان با صرف زمانی در حدود ۵۶ تا ۷۰ روز کشت نمود که بسته به نوع و گونه آن دارد. اگر چه ما نتایج تست های مختلف بر روی جوانه زنی بذر را بیان کردیم، اما به طور خلاصه، شن مرطوب ۷۰ درصد و دمای ۳ تا ۵ درجه سانتی گراد در انکوباتور یا داخل یخچال برای آماده کردن بذر این گیاه توصیه می شود.

آفت های گیاه جاشیر

در ایران یک نوع سوسک از مهم ترین آفت های گیاه جاشیر می باشد. این سوسک دارای اشتهای زیادی بوده و تخم های خود را در این گونه گیاهی می گذارد. با توجه به این که لاروهای این آفت از بذرهای جاشیر برای تغذیه ی خود استفاده می کنند، این لاروها بذرها را نابود می کنند.

ویژگی های تغذیه ای گیاه جاشیر برای حیوانات خانگی

در بسیاری از بخش های ایران از جاشیر برای تغذیه حیوانات اهلی در فصل زمستان استفاده می شود. بسیاری از مردم گونه ی P. ferulacea را بر یونجه برای تغذیه گاوها ترجیح می دهند. البته جاشیر که سبز و تازه است برای تغذیه ی گاو استفاده نمی شود و در عوض آن ها را چیده و خشک می کنند تا در زمستان از آن برای تغذیه حیوانات استفاده کنند.

مطالعه ها نشان داده اند که حیوانات مختلف در دوره های مختلف رشد خود نمی توانند مانند هم به خوبی جاشیر را مصرف کنند. وجود کومارین در مقادیر بالا در جاشیر سبز بر بوی نا مطبوع آن و نیز بر روی میزان مصرف آن تاثیر می گذارد. با این وجود مطالعه های انجام شده در ترکیه مشخص کرده است که با توجه به ترکیبات موجود در این گونه ی گیاهی، جاشیر می تواند برای استفاده به عنوان علوفه بسیار انرژی زا باشد. به علاوه در مطالعه های دیگری نشان داده شده است که آهن، پتاسیم، کلسیم و سدیم در کنار دیگر املاح در این گونه گیاهی به خوبی یافت می شود که برای تغذیه حیوانات دارای اهمیت بالایی است.

خواص درمانی گیاه جاشیر

جاشیر دارای آنتی اکسیدان بسیار زیادی است و در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده است مشخص شده است که خواص انتی اکسیدانی جاشیر از خواص انتی اکسیدانی ویتامین E هم بیشتر است. وجود میزان قابل توجهی کومارین، فلاونوییدها، و ترپنوییدها در این گیاه گزارش شده است. به علاوه ترکیبات پنولیک نیز به خواص آنتی اکسیدانی این گیاه افزوده است.

آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت

در بررسی های اخیر هم تاثیر ضد دیابتی گیاه مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی بر روی موش های دارای دیابت انجام گرفت و تاثیر استفاده از جاشیر و عصاره آن بر روی قند خون موش ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در کنار این جاشیر دارای ویژگی های ضد اسپاسم می باشد که برای بسیاری از مشکلات می تواند موثر واقع شده و به بهبود و درمان بیماری ها کمک کند.

  • بیشتر بخوانید: نحوه کاشت گیاه دارویی زنجبیل شامی (Elecampane-Inula helenium)

این گیاه با ترکیبات خود می تواند از انقباض ماهیچه ها جلوگیری کند که می تواند به دلیل وجود انواعی از کومارین در آن باشد. برای همین برای استفاده در زنان باردار و برای آسان کردن زایمان مفید ارزیابی می شود. جاشیر می تواند به عنوان یک بی حس کننده نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان درد در اعضای بدن و به خصوص در زمان دندان درد می توانید از آن برای کاهش درد دندان استفاده کنید. درد ناشی از شکستگی استخوان و درد مفاصل را نیز تسکین می دهد.

در مطالعه ای در شیراز تاثیر این گیاه و ترکیبات به دست امده از آن بر روی درد به وجود امده در موش های مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه درد به وجود امده در موش ها به دلیل استفاده از فرمالین در دوزهای مختلف بررسی شده و تاثیر استفاده از جاشیر در مرحله ی دوم آزمایش بررسی شد. بر اساس این آزمایش ها تاثیر ترکیباتی مانند تانین و ساپونین در جاشیر برای کاهش درد موثر ارزیابی شده است.

تهیه و تنظیم

  • تهیه و تنظیم از هربال مارکت
  • انتشار این مقاله به هیچ وجه قانونی و انسانی نمی باشد.
  • عنوان مقاله:آماده سازی بذر گیاه جاشیر برای کاشت
  • پیچ اینستاگرامی ما را دنبال کنید
Avatar for مهدی قنبری
درباره مهدی قنبری

سلام خدمت همه فعالین حوزه گیاهان دارویی من مهدی قنبری کارشناسی ارشد گیاهان دارویی از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. در مقطع کارشناسی از رشته باغبانی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده ام. مدتی به عنوان مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی فعالیت داشته ام و اکنون در زمینه بازاریابی و فروش و کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت می کنم. مطمئنا تمام اطلاعات بدست آمده از تجارب مزرعه ای و بازاری خود را با قلم خود به اطلاع شما خواهم رساند امیدوارم که مورد پسندتان واقع گردد. منتظر نظرات سازنده شما برای بهبود وضعیت سایت هستیم. باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *