Loading...

بخش آرشیو: مقالات آفات و بیماری ها

آفت های باغی پروانه سفید

آفت های باغی پروانه سفید

آفت های باغی پروانه سفید از شایع تری آفت های باغی پروانه سفید Aleyrodidae می باشد. این آفت ها به طور کلی از شیره گیاهان تغذیه می کنند و عمدتا گیاهان زینتی و گلخانه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. پروانه سفید یک آفت شبه گرمسیری است که به طور تصادفی در انگلستان معرفی

بیماری های باغی سفیدک پودری

بیماری های باغی سفیدک پودری

بیماری های باغی سفیدک پودری یکی از گسترده ترین بیماری های باغی سفیدک پودری است که به راحتی قابل شناسایی می باشد. هیچ گیاهی از این بیماری در امان نیست اما غالبا این بیماری گیاهان خوراکی مانند سیب، خیار، کدو و گل های زینتی مانند لاله، گل رز، گل آهاری را تحت تاثیر قرار می

بیماری های باغی شته ها

بیماری های باغی شته ها

بیماری های باغی شته ها از دیگر بیماری های باغی شته ها Aphid هستند. شته ها که به عنوان پروانه سبز و پروانه سیاه شناخته می شوند حشراتی هستند که از شاخه ها، برگ ها و گل ها تغذیه می کنند و گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند و به طور خاص در گیاهان

آفت های باغی حلزون ها و  اسلاگ ها

آفت های باغی حلزون ها و  اسلاگ ها

آفت های باغی حلزون ها و  اسلاگ ها برای مبارزه آماده شوید چونکه آفت های باغی حلزون ها و  اسلاگ ها از نگران کننده ترین آفات باغی محسوب می شوند. حلزون ها راهی برای خوردن سیب زمینی ها پیدا می کنند و خیلی سریع سوراخ های زیادی را در توت فرنگی های آبدار شما ایجاد