Loading...

بخش آرشیو: مقالات مبانی گیاهان دارویی

چگونگی نشا کردن

چگونگی نشا کردن

چگونگی نشا کردن پس از آماده سازی بستر باغ جهت انتقال نشا ها، وقت آن رسیده است که عملیات انتقال نشا انجام گیرد. حتما، نشا ها را در یک روز آرام و ابری بکارید. بعد از ظهر بهترین زمان برای انتقال نشا و کاشت آن می باشد، زیرا گیاهان می توانند بدون برخورد با گرما

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی مطمئنا فواصل کاشت در گیاهان دارویی و در کشاورزی از مهمترین مسائلی می باشد که بایستی در مرحله آماده سازی زمین رعایت گردد. اگر فواصل کاشت درست انتخاب نشود یا کارگر در زمان کاشت بی حوصله و کم دقت باشد در نهایت مزرعه از نظم خود درآمده و کیفیت کار