Loading...

بخش آرشیو: مقالات مبانی گیاهان دارویی

اجوان – نحوه کاشت گیاه دارویی زنیان رومی یا نانخواه (AJWAIN)

اجوان – نحوه کاشت گیاه دارویی زنیان رومی یا نانخواه (AJWAIN)

گیاه دارویی زنیان رومی یا اجوان یکی از گیاهان چند ساله است که تا ارتفاع ۲۰ تا ۵۰ سانتیمتر رشد می کند. این گیاه دارای گل های چتری است و مهره هایی به طول ۲ میلیمتر ایجاد می کند. در ادامه مقاله امروز هربال مارکت ما اطلاعات بیشتری در مورد گیاه دارویی زنیان رومی در

چگونگی نشا کردن

چگونگی نشا کردن

چگونگی نشا کردن پس از آماده سازی بستر باغ جهت انتقال نشا ها، وقت آن رسیده است که عملیات انتقال نشا انجام گیرد. حتما، نشا ها را در یک روز آرام و ابری بکارید. بعد از ظهر بهترین زمان برای انتقال نشا و کاشت آن می باشد، زیرا گیاهان می توانند بدون برخورد با گرما

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی مطمئنا فواصل کاشت در گیاهان دارویی و در کشاورزی از مهمترین مسائلی می باشد که بایستی در مرحله آماده سازی زمین رعایت گردد. اگر فواصل کاشت درست انتخاب نشود یا کارگر در زمان کاشت بی حوصله و کم دقت باشد در نهایت مزرعه از نظم خود درآمده و کیفیت کار