Loading...

بخش آرشیو: سلسله مقالات کشت و کار گیاهان دارویی

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 26

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۶

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۶ در کل ما چندین شکل از نشاء را می‌توانیم در کشور تولید کنیم، نشاء توپی، که بذر درون سینی کشت کاشته شده و به نشاء توپی معروف می‌باشد. در زمان انتقال به همراه سینی کشت ارسال می‌گردد. نوع دیگر نشاء، به نشاء ریشۀ لخت معروف می‌باشد. ریشۀ لخت

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 25

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۵

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۵ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۵ : در مرحلۀ کاشت باید به فواصل کاشت گیاهان دارویی دقت فراوانی بکنید. در کشورهای پیشرفته ماشین‌آلات کاشت نشاء وجود دارد و کشاورزان از این راه بهترین کاشت را انجام می‌دهند. کاشتی با فواصل بسیار دقیق و کاملاً حرفه‌ای. اما در

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 24

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۴

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۴ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۴ : در ادامه مشاوره کاشت گیاهان دارویی به موضوع نم کاری و اهمیت آبیاری بعد از کاشت نشا می پردازیم. یک نکته دیگر که واقعاً مهم به نظر می‌آید تکنیکی به نام «نم‌کاری» است. نم‌کاری چیست؟ نم‌کاری روشی از کاشت می‌باشد

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 23

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۳

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۳ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۳ : علاوه بر این مسائل، زمان‌بندی در کشت نشاء در مزرعه اصلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. از آنجایی که فرایند گرم‌شدن زمین و هوا در شروع بهار اتفاقی پیش‌رونده می‌باشد باید با برنامه‌ریزی مناسب، خرید نشاء در وقت مناسب،

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 22

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۲

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۲ کاشت غیر مستقیم گیاهان دارویی اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۲ : کشت و کار در حالت غیرمستقیم (نشایی) دارای مراحل بیشتری می‌باشد. یعنی ما به تولید نشاء پرداخته و از این راه مزرعه را احداث می‌کنیم. در کشت غیرمستقیم، کشاورز با خرید نشاء و انتقال آن

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 21

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۱

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۱ پیش رس کردن یا خیساندن بذور گیاهان دارویی اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۱ : دوستان زیادی سؤال می‌پرسند آیا قبل از کاشت، بذر را خیس کنیم یا نه؟ پیشینۀ این سؤال برمی‌گردد به زمانی که ما برای کاشت خیار، کدو و لوبیا، بذور آنها را خیس

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 20

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۰

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۰ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۲۰ : در کشت مستقیم بذر گیاهان دارویی قبل از هر کاری باید زمان کشت را بدانیم. برخی بذور در پاییز کاشته می‌شوند، برخی در بهار، منطقه کشت و ‌کار تعیین کننده زمان کاشت می‌باشد. کشور ایران دارای تنوع اقلیمی بسیار بالایی

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 19

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۹

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۹ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۹ – کاشت بذر یا نشاء در گیاهان دارویی : یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در احداث مزرعۀ گیاهان دارویی کاشت بذر یا نشاء در گیاهان دارویی می‌باشد. درواقع بعد از آماده‌سازی زمین و خرید نشاء و بذر باید نشاء و بذر در

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 18

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۸

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۸ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۸ : در مورد گیاه دارویی به‌لیمو، شما هر روز در برداشت با حجم بالایی از برگ تر روبه‌رو هستید که بایستی سریعاً و با کیفیت بالا خشک گردد. حساسیت برخی گیاهان دارویی مانند به‌لیمو در خشک‌کردن آن‌قدر بالاست که اگر ذره‌ای

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 17

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۷

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۷ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۷ : ما نوشتن طرح را برای تمام سطوح توصیه می‌کنیم. مهم در نوشتن طرح واقع‌بینی و درستی اطلاعات علمی و اقتصادی می‌باشد. فردی باید طرح را بنویسد که کاملاً از قیمت‌های روز آگاهی داشته و علاوه بر آنها با شرایط کشت

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 16

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۶

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۶ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۶ : یک فروشندۀ بذر به تمام شرایط و خصوصیات بذرهای خود آشنا می‌باشد و شما باید در حین یا قبل از خرید سؤال بپرسید و بعد اقدام به خرید کنید. گاهی دیده می‌شود که خریداری اصلاً نمی‌داند چه‌قدر بذر باید خرید

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 15

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۵

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۵ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۱۵ : یکی از اقدامات مهم قبل از کاشت خرید نشا یا بذر می باشد. اینکه معیارها و فاکتورهای نشاء سالم چیست؟ چه شرکت یا فردی سابقۀ تولید روشنی از نشاء دارد؟ چگونه به کیفیت نشاء آگاه باشیم مسافت در خرید نشاء