Loading...

بخش آرشیو: سلسله مقالات کشت و کار گیاهان دارویی

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 47

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۷

در مرحلۀ بعد از برداشت نیز مانند مراحل قبلی جزئیات زیادی هست که در این فصل به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت. بعد از مرحلۀ برداشت گیاهان دارویی نوبت به مرحلۀ خشک کردن و بسته‌بندی آن می‌رسد. خشک کردن چیست؟ بعد از برداشت گیاه دارویی چه کار باید کرد؟ گیاه دارویی تر در چه

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 46

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۶

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۶ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۶ به نحوه و شرایط برداشت در کشت پاییزه اختصاص دارد. با هربال مارکت همراه باشید تا به بررسی جزئیات روش برداشت در کشت پاییزه گیاهان دارویی بپردازیم. کشت پاییزه بهترین کشت در گیاهان چندساله می‌باشد. معمولاً در نیمۀ دوم سال کشت

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 45

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۵

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۵ از انباشتن گیاهان تر برداشت شده روی هم در داخل مزرعه حتماً اجتناب کنید. گیاهان دارویی دارای حرارت درونی هستند و اغلب آنها طبع گرم دارند. زمانی که شما در مرحلۀ برداشت آنها را روی هم جمع می‌کنید یا داخل گونی‌ها به‌صورت فشرده جا می‌دهید به علت نبود

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 44

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۴

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۴ اما تمام گیاهان دارویی دارای ترکیبات دارویی فرار نیستند. برخی از آنها حاوی ترکیبات تلخ و آلکالوئیدی هستند. یعنی دمای هوا تأثیر چندانی روی غلظت متابولیت‌های ثانویۀ‌ آنها ندارد. بااین‌همه بهتر است برداشت در ظهر انجام نگیرد. گیاهان دارویی طیف گسترده‌ای از ترکیبات دارویی را دارا هستند و

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 43

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۳

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۳ هر گیاهی در طول فصل رشد و نمو بعد از یک دورۀ موفق رویشی وارد فاز گلدهی می‌شود. از نظر علمی و دارویی بهترین زمان برای برداشت در گیاهان دارویی زمانی است که میزان ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی در درون بافت گیاهی به حداکثر مقدار خود برسد و

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 42

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۲

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۲ اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۱ را قبل از مطالعه اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۲ مطالعه کنید چرا که این مقالات در امتداد هم می باشند. باید بدانید که بخش مورد استفاده در ملیس برگ‌ها و ساقه‌های سبز می‌باشد. این بخش‌ها دارای ترکیبات دارویی و

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 41

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۱

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۱ عملیات برداشت گیاهان دارویی برداشت گیاهان دارویی در واقع برآیند تلاش و کوشش کشاورز در طول مدت داشت و کاشت می‌باشد. زمانی که کشاورز به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده تمام عملیات‌های زراعی را برای تولید محصول نهایی انجام می‌دهد به مرحلۀ برداشت می‌رسد. اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۱

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 40

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰ یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از شیوع آلوده‌کننده‌های قارچی زمان آبیاری می‌باشد. با هربال مارکت در ادامه مقاله اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۴۰ همراه باشید. سعی کنید در روز آبیاری کنید. زمانی که بعد از آن به دمای سرد شب یا رطوبت بالا برخورد نداشته باشیم.

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 39

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۹

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۹ ادامه مبحث کاربرد سموم در گیاهان دارویی  اگر مقاله اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸ را مطالعه کرده باشید برسی به ادامه بحث استفاده سم در گیاهان دارویی! در چنین شرایطی نحوۀ استفاده و کاربرد سموم در گیاهان دارویی چگونه می‌باشد؟ مطمئناً در درجۀ اول به شما

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 38

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۸ عملیات سموم در گیاهان دارویی در گیاهان دارویی نیز مانند سایر گیاهان، می‌توان از سموم مختلف استفاده کرد. این یعنی سم کمک می‌کند محصول سالم‌تری تولید کنیم. شاید این سؤال و ابهام برای شما ایجاد شده باشد که چه‌طور سم می‌تواند در افزایش سلامت محصول مؤثر باشد؟ این

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 37

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷ موضوع کوددهی از اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۷ و ۳۶ می باشد. حتما مقاله قبلی را مطالعه کنید. نکتۀ مهمی که باید در خاطر بماند این است که هیچ وقت کیفیت را فدای کمیت نکنید. اگر بخواهیم موضوع کاهش نسبت ترکیبات دارویی به مادۀ خشک (بیوماس)

اصول کشت و کار گیاهان دارویی 36

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۶

اصول کشت و کار گیاهان دارویی ۳۶ در ادامه بحث آزمایش خاک مطمئناً سؤالی که برای شما پیش خواهد آمد این است که استاندارد فاکتورهای مورد اندازه‌گیری چند می‌باشد؟ جواب این سؤال اعداد مشخص هستند ولی بررسی ما نسبی خواهد بود. غالب خاک‌های ایران از نظر مواد آلی در سطح پایین‌تری از استاندارد قرار دارند