Loading...

بخش آرشیو: انیسون

روش های کاشت و زراعت انیسون

روش های کاشت و زراعت انیسون

روش های کاشت و زراعت انیسون انیسون جزو گیاهان گلده است. نام دیگر گیاه انیسون، Anise است. این گیاه یکی از گیاهان بومی مناطق مدیترانه شرقی و جنوب غربی آسیا است. این گیاهان به صورت طبیعی در این اماکن رشد می کنند اما می توانند در سراسر دنیا کشت و برداشت شوند. Anise به خانواده