Loading...

بخش آرشیو: مارچوبه

کشت و پرورش مارچوبه

کشت و پرورش مارچوبه

کشت و پرورش مارچوبه کشت بذر مارچوبه تمرین صبر است اما یکی از پر اهمیت ترین وظایف باغبان است. بذر مارچوبه به آرامی جوانه می زنند و قبل از رسیدن به زمان برداشت، باید برای سه فصل رشد کنند. با این حال، صبر و تلاش و انتظار باغبانان در اولین سال برداشت مارچوبه های خوش

کاشت و پرورش مارچوبه

کاشت و پرورش مارچوبه

کاشت و پرورش مارچوبه کاشت بذر مارچوبه تمرین صبر است اما یکی از پر اهمیت ترین وظایف باغبان است. بذر مارچوبه به آرامی جوانه می زنند و قبل از رسیدن به زمان برداشت، باید برای سه فصل رشد کنند. با این حال، صبر و تلاش و انتظار باغبانان در اولین سال برداشت مارچوبه جبران می

کشت و کار مارچوبه

کشت و کار مارچوبه

کشت و کار مارچوبه کشت و کار مارچوبه : برخلاف بسیاری از سبزیجات، گیاهان مارچوبه چند ساله هستند، این بدان معناست که گیاهان از هر چند سال باید دوباره در مزرعه کاشته شوند. اسپییرها (Spear) ساقه های هوایی که نسبتاً ضخیم بوده و قابل خوردن می باشند در بهار ظاهر می شوند. مهمترین بخش کاشت