Loading...

نهال و نشا

صافی محصولات

نمایش 1–18 از 22 نتیجه

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی گل راعی

  گیاه دارویی گل راعی، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق بذر و نشا تکثیر میشود. بذور گیاه دارویی گل راعی بسیار کوچک و سبک بوده و رشد آنها در طبیعت و زیستگاه اختصاصی آنها اتفاق می افتد. در هر گرم از بذر بادرنجبویه 8000 عدد بذر شمارش می شود. کاشت نشا بهترین روشی می باشد که میتوان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. سعی کنید زمانی که نشای گل راعی را دریافت کردید آن را در محیطی سایه و خنک همچنین مرطوب نگهداری کنید تا زمین برای کاشت آماده شود. بهتر است زمان دریافت نشا را با زمان آبیاری و کاشت هماهنگی کنید تا به محض دریافت نشا سریعا کاشته شوند.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی گل راعی

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 تا 20 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی رازک دارویی

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی گاوزبان ایرانی

  گیاه دارویی گاوزبان ایرانی، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق بذر در طبیعت تکثیر میشود. بذور گیاه دارویی گاوزبان ایرانی نسبتا درشت بوده و رشد آنها در طبیعت و زیستگاه اختصاصی آنها اتفاق می افتد. کاشت نشا بهترین روشی می باشد که میتوان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. هر چند در برخی از گیاهان دارویی مانند بابونه، خارمریم و باردشبی بذر بهترین روش می باشد ولی در باقی گیاهان دارویی چند ساله مانند مریم گلی، آویشن باغی، نعناع فلفلی و اسطوخودوس و رزماری بهترین روش استفاده از نشا یا نهال می باشد. در حقیقت نهال یا نشا 45 روز جلوتر از بذر می باشند و راحت تر میتوانند از هجوم علف های هرز نجات پیدا کنند. بیش از 90 درصد کاشت گاوزبان ایرانی در ایران از طریق بذر می باشد.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی گاوزبان ایرانی

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال اول و با درآمد بسیار بالا

  هزینه اولیه کسب و کار: 50 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی سرخارگل

  گیاه دارویی سرخارگل، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق بذر و نشا تکثیر می شود. بذور گیاه دارویی سرخارگل بسیار سبک بوده و برای تولید هزار نش به 5 گرم بذر خالص نیاز داریم. در هر گرم از بذر سرخارگل 700 عدد بذر شمارش می شود. کاشت نشا بهترین روشی می باشد که میتوان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. سعی کنید زمانی که نشای سرخارگل را دریافت کردید آن را در محیطی سایه و خنک همچنین مرطوب نگهداری کنید تا زمین برای کاشت آماده شود. بهتر است زمان دریافت نشا را با زمان آبیاری و کاشت هماهنگی کنید تا به محض دریافت نشا سریعا کاشته شوند.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی سرخارگل

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد پایین

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 میلیون تومان

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی بادرنجبویه

  گیاه دارویی بادرنجبویه، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق بذر و نشا تکثیر میشود. بذور گیاه دارویی بادرنجبویه بسیار کوچک و سبک بوده و رشد آنها در طبیعت و زیستگاه اختصاصی آنها اتفاق می افتد. در هر گرم از بذر بادرنجبویه 1000 عدد بذر شمارش می شود. کاشت نشا بهترین روشی می باشد که میتوان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. سعی کنید زمانی که نشای بادرنجبویه را دریافت کردید آن را در محیطی سایه و خنک همچنین مرطوب نگهداری کنید تا زمین برای کاشت آماده شود. بهتر است زمان دریافت نشا را با زمان آبیاری و کاشت هماهنگی کنید تا به محض دریافت نشا سریعا کاشته شوند.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی بادرنجبویه

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد بسیار خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 تا 20 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نهال گیاه دارویی گل محمدی

  گیاه دارویی گل محمدی، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق نهال تکثیر می شود. در ایران میتوانید نهال گل محمدی را در دو زمان پاییزه و بهاره کشت کنید. کشت پاییزه مخصوص مناطق گرمسیری و کشت بهاره در مناطق سردسیری مانند خراسان و آذربایجان مقدور می باشد. گل محمدی در سال سوم وارد فاز گادهی اقتصادی میشود. سعی کنید زمانی که نهال گل محمدی را دریافت کردید آن را در محیطی سایه و خنک همچنین مرطوب نگهداری کنید تا زمین برای کاشت آماده شود. بهتر است زمان دریافت نهال را با زمان آبیاری و کاشت هماهنگی کنید تا به محض دریافت نهال سریعا کاشته شوند. بعد از کاشت نهال را از ارتفاع 30 سانتیمتری هرس کنید.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی گل محمدی

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال سوم و با درآمد مناسب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 میلیون تومان

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی استویا

  گیاه دارویی استویا، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق بذر و قلمه گیری تکثیر میشود. بومی آمریکای شمالی می باشد. بذور گیاه دارویی استویا بسیار کوچک و سبک بوده و رشد آنها در طبیعت و زیستگاه اختصاصی آنها اتفاق می افتد. کاشت نشا بهترین روشی می باشد که میتوان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. هر چند در برخی از گیاهان دارویی مانند بابونه، خارمریم و باردشبی بذر بهترین روش می باشد ولی در باقی گیاهان دارویی چند ساله مانند مریم گلی، آویشن باغی، نعناع فلفلی و اسطوخودوس و رزماری بهترین روش استفاده از نشا یا نهال می باشد. در حقیقت نهال یا نشا 45 روز جلوتر از بذر می باشند و راحت تر میتوانند از هجوم علف های هرز نجات پیدا کنند.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی استویا

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد بسیار خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 تا 20 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  قلمه ریشه دار گیاه دارویی به لیمو

  گیاه دارویی به لیمو، گیاهی چند ساله می باشد و از طریق قلمه گیری تکثیر میشود. بومی آمریکای شمالی و جنوبی می باشد. کاشت نهال بهترین روشی می باشد که می توان برای کاشت گیاهان دارویی در زمین اصلی از آن استفاده کرد. هر چند در برخی از گیاهان دارویی مانند بابونه، خارمریم و باردشبی بذر بهترین روش می باشد ولی در باقی گیاهان دارویی چند ساله مانند مریم گلی، آویشن باغی، نعناع فلفلی و اسطوخودوس و رزماری بهترین روش استفاده از نشا یا نهال می باشد. در حقیقت نهال یا نشا 45 روز جلوتر از بذر می باشند و راحت تر می توانند از هجوم علف های هرز نجات پیدا کنند.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی به لیمو

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد بسیار خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 تا 16 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی مرزنجوش

  بذر گیاه دارویی مرزنجوش در صورتی که در معرض رطوبت قرار گیرد به سرعت جوانه زنی میکند. البته منظور از مرطوب خیس بودن نمیباشد. دمای مناسب برای جوانه دار کردن بذور مرزنجوش 17 درجه سانتیگراد می باشد. بذور باید با لایه نازکی از خاک پوشانده شود. سعی شود از تراکم بذر کمی در پخش و کشت استفاده شود و بعد از پاشیدن بذر آن را بکمک غلطک به خاک بستر چسباند تا در معرض رطوبت قرار گیرد. بعد از جوانه دار شدن میتوانید دمای خزانه را کاهش دهید. بذر مرزنجوش بسیار ریز بوده و در هر گرم آن بیش از 3 هزار عدد بذر وجود دارد. مرزنجوش گیاهی حساس به سرما بوده و در ماطق سردسیری بایستی یکساله کشت و کار گردد.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی مرزنجوش

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 تا 20 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

   

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی رزماری

  رزماری یا اکلیل کوهی از گیاهان دارویی بسیار محبوب در ایران و دنیا می باشد. با توجه به مصرف بسیار بالایی که در صنایع دارد کشت و کار آن توصیه میشود. برای احداث مزرعه رزماری نیازمند برنامه ریزی چند ساله هستیم چرا که رزماری از سال دوم وارد عملکرد اقتصادی میشود. رزماری از گیاهان اسانس دار می باشد و عملکرد بسیار بالایی در ایران دارد. همانطور که میدانید رزماری جزو ده گیاه دارویی اقتصادی و سودده معرفی شده است. رزماری یا اکلیل کوهی گیاهی مقاوم به شرایط کم آبی می باشد و میتوان آن را به صورت نیمه دیم کشت و کار کرد. هر چند که توصیه میشود در سال اول و دوم از نظر آب و مواد غذایی از گیاه حمایت های لازم صورت گیرد.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی رزماری

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد بسیار خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 15 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

  در انبار موجود نمی باشد

 • تماس بگیرید

  نشای گیاه دارویی آویشن شیرازی

  آویشن شیرازی را همه ما به خوبی می شناسیم و در مورد مصارف و خواص آن نیز اطلاعات خوبی در اختیار داریم. آویشن شیرازی یا آویشن پهن برگ بعنوان یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی در ایران شناخته میشود. هرساله چندین تن برگ آویشن شیرازی از مراتع به صورت وحشی جمع آوری میشود و برای فروش به بازار عرضه میگردد. هر زمان محصولی را پیدا کردین که این گونه در بازار عرضه میشود نشان دهنده این است که این گیاه دارویی کاملا اقتصادی می باشد. سوددهی و درآمد آویشن شیرازی به همین ترتیب می باشد. برای کاشت اویشن شیرازی به نشای توپی یا سینی کشت نیاز دارید و آویشن برگ پهن از طریق نشای ریشه لخت کشت و کار نمیشود.

  نام کسب و کار: مزرعه گیاه دارویی آویشن شیرازی

  بازدهی کاملا اقتصادی: از سال دوم و با درآمد بسیار خوب

  هزینه اولیه کسب و کار: 50 میلیون تومان

  شرایط فروش و بازاریابی: خرید تضمینی توسط هربال مارکت

  در انبار موجود نمی باشد